تجلیل از اقای محمود ولی| ویکی پدیا فارسی

تجلیل از اقای محمود ولی

به نام خدا

در پایان برگزاری جلسه کانون افق چارسو در محل حسینیه افتریهای مقیم تهران از اقای محمود ولی فرزند اقای حاج رمضان ولی بپاس زحمات فراوانی که جریان برگزاری اولین همایش تجلیل جمعی از فرهیختگان افتری کشیدند با تقدیم هدیه تقدیر به عمل امد

کانون افق چارسو