دو پیام | ویکی پدیا فارسی

دو پیام

 

 
چهارشنبه ۱۶ تیر۱۳۹۵ ساعت: 10:43 توسط:محمد طیبی نژاداز آمل
با عرض سلا م وادب واحترام حضور شما عزیزان طایفه افتری خوب وخونگرم واین عید سعید فطر رابه تمامی عزیزان طایفه افتری ومدیر عامل وهئیت مدیره واعضا کا نون افق چها رسو ومسولین وفرهیختگا ن وخا نواده شهیدان والا مقا م طا یفه افتر تبریک عر ض می نما یم خداوند خیر دهد انشا الله محمد طیبی نژاد عضو کا نون افق چها ر سو از آمل التما س دعا
 وب سایت   ایمیل  
دو پیام تشکر

دوشنبه ۱۴ تیر۱۳۹۵ ساعت: 7:39 توسط:حاج حسن محمودی از تهران
جناب آقای جعفرزیاری عضو محترم کانون افق چارسو در گذشت داماد گرامیتان شادروان حاج حسینعلی شاهی را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ضمن آرزوی سلامتی وصبر و شکیبایی برای جنابعالی .، غفران ورحمت واسعه الهی برای آن مرحوم خواستارم.
 وب سایت   ایمیل  
تسلیت حضور خانواده داغدار زیاری